Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amoris securitas [38]


v161538pict

Back to top ↑
AMORIS SECVRITAS.translationtranslation
Roman. 8.
Quid nos separabit à charitate Christi? tribula-
tio, an augustia, an fames, an nuditas, an periculum, an
persecutio, an gladius? In his omnibus superamus pro-
pter eum qui dilexit nos. Certus sum, quia neque
mors, neque vita, neque angeli, neque principatus, ne-
que virtutes, neque instantia, neque futura, neque for-
titudo, neque altitudo, neque profundum, neque crea-
tura alia poterit nos separare à charitate Dei.translationtranslation[Bible, Romans 8:35]
[Bible, Romans 8:37]

August.
Quis à te Domine separat, quod diligis? aut vbi nisi
apud te firma securitas?translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 2/6/13/32/681]

El amante verdadero
No le aparta de quien ama
Ni el cuchillo, ni la llama. translation

Wat isser dat kan hebben macht
Om ons van Christus liefd’ te scheyden?
Oprechte liefde doch veracht
Al t’gheen dat kan oft mach verleyden,
t’Sy hoocheyt, rijckdom, eere groot,
Veruolgingh, hongher, oft armoede,
Ellendicheyt, noch oock de doot:
Gherust wy blijuen in sijn hoede.

Non, il n’y a rien qui me puisse
Oster de ceste liaison,
Ni des richesses l’artifice,
Ni la crainte, ni la prison,
Außi te suis-ie tant fidelle,
Que vainquant pour toy tout effort,
Amour ie viuray soubz ton aisle,
Iusqu’, apres, & malgré la mort. translationBack to top ↑

Translations

De zekerheid van de liefde.
Love's security
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Maar in dit alles zijn wij overwinnaars door Hem die ons, heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch machten, noch deugden, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods.
What will separate us from the love of Christ? Troubles, anxiety, hunger, nakedness, danger, persecution, the sword? In all these cases we overcome because of Him who loved us. I am certain that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor virtues, nor what is present, nor what is to come, nor courage, nor what is high, nor what is deep, nor any creature will be able to separate us from the love of God.
Wie scheidt, o Heer, van u wat gij liefhebt, of waar is onverstoorbare zekerheid dan bij u?
Who, my Lord, separates from you what you love? Or where else is security assured but with You?
Noch zwaard, noch vuur scheiden hem die waarachtig liefheeft van wie hij liefheeft.
Nee, er is niets wat mij van deze liefde zou kunnen scheiden, noch gewaande rijkdom, noch angst, noch gevangenis; ook ben ik u zo trouw dat ik voor u, Liefde, elke moeite zal overwinnen en onder uw vleugel zal leven: tot aan, na en ondanks de dood.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: