Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amor ædificat [36]


v161536pict

Back to top ↑
AMOR ÆDIFICAT.translationtranslation
I.Tim.4.
Exemplum esto fidelium in verbo, in conuersatio-
ne, in charitate, in fide, in castitate, vt profectus tuus
manifestus sit omnibus.translationtranslation[Bible, 1 Timothy 4:12]
[Bible, 1 Timothy 4:15]

[No source given]
Humiliter sine inflatione, sobriè sine præsumptio-
ne, certitudinaliter sine hæsitatione, veraciter sine er-
rore, simpliciter sine deceptione, salubriter cum cha-
ritate & dilectione, vtiliter cum proximorum ædifica-
tione, liberaliter cum gratuita communicatione, effi-
caciter cum bona operatione; scienti enim bonum &
non facienti, peccatum est illi.translationtranslation[Bible, James 4:17]

Gregor.in Ezec. ho. 5
Qui in occulto bene viuit, sed alieno profectui mi-
nimè proficit, carbo est. Qui verò in imitatione sancti -
tatis positus, lumen rectitudinis ex se multis demon-
strat, lampas est, quia & sibi ardet, & alijs lucet.translationtranslation[Gregorius, Homiliae, bk/l2/l3/plv/plp/plc. 1/5/7/76/823/D]

Del edifiçio Christiano
La charidad es la cal,
Y sin calor fragua mal. translation

De ziel verlieft heeft altijdt lust,
Om yet te bouwen en te stichten,
Tot deucht, tot weluaert, ofte rust,
Om andre t’herte te verlichten:
Godts liefde daer toe gratie gheeft,
En brenght de middel om te bouwen,
En maeckt dat die hier salich leeft,
Die op sijn gront kan vast betrouwen.

Nostre ame, en aimant, edifie,
Car c’est lors qu’auons les desseins
De bien façonner nostre vie
Pour l’exemple de nous prochains.
Donc que chacun de nous commence
Ceste sorte de bastiment:
Et nous viurons en asseurance,
Logez sur vn tel fondement. translationBack to top ↑

Translations

De liefde bouwt.
Love is constructive.
Wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en reinheid, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat.
You have to be an example of the faithful in words, in dealings with others, in love, in faith, in chastity, so that your progress is obvious to all.
Nederig zonder opgeblazenheid, nuchter zonder koppigheid, zeker zonder aarzeling, waarachtig zonder dwaling, eenvoudig zonder bedrog, heilzaam met liefde en genegenheid, nuttig met opbouw van de naasten, vrijgevig gratis uitdelend, werkzaam met goede werken; immers als iemand dan het goede weet en het niet doet, is het hem tot zonde.
With humility without being pompous, with sobriety without being presumptuous, with certainty without hesitation, truthfully without error, in a straightforward way without deceit, healthily with love and affection, usefully with the betterment of those nearest to you, freely with sharing at no cost, efficiently doing good, for he who knows good and does not do it is a sinner.
Wie in het verborgene goed leeft, maar niets bijdraagt tot het heil van een ander, is steenkool. Maar wie heiligheid nastreeft en het licht der gerechtigheid vanaf zichzelf aan velen toont, is een fakkel, omdat hij voor zichzelf brandt, en voor anderen schijnt.
Who lives a hidden life and an upright life, but does no one else any good at all, is coal that glows no more. However, who has set himself up to imitate holiness and so shows from his own example the light of righteousness to many, is a beam, because he not only burns for for himself, but also gives light to others.
De liefde is de kalk van het christelijk bouwwerk en zonder hitte hardt ze slecht uit.
Als ze liefheeft, bouwt onze ziel; want dan hebben we de bedoeling ons leven goed te vormen om onze naasten tot voorbeeld te zijn. Dus ieder van ons moet met dit soort gebouw beginnen, dan zullen wij veilig leven, omdat we op zo'n fundament zijn gebouwd.

Back to top ↑

Sources and parallels