Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Gravata respuit [23]


v161523pict

Back to top ↑
GRAVATA RESPVIT.translationtranslation
August.
Amore fertur anima sicut corpus suo pondere: siue
deorsum grauitate, siue sursum leuitate.translationtranslation

Climach. gradu 4.
Et sicut impossibile est vt grauatæ nimis carnibus
volucres ad cælum euolent: ita qui nimio amore car-
nis carnem suam nutrit et fouet, illuc ascendere non
potest.translationtranslation

August.
Amor rerum terrenarum, viscus est spiritualium
pennarumtranslationtranslation[Augustinus, Sermones de Scripturis, bk/ch/sect/plv/plp. 112/6/6/38/646]

August.
Obligata anima amore terreno, quasi viscum habet
in pennis, volare non potest; mundata verò ab affecti-
bus sordidissimis seculi tanquam extensis pennis, vo-
lat. Quò nisi ad Deum ascendit volando, qui ascendit
amando?translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/plv/plp. 121/1/37/618]

Amor es aue que buela,
Y las cosas que aca tiene,
Son liga que le detiene. translation

Den mensch die t’vleesch bemint te seer,
En voet na lust; beswaert sijn crachten,
Dat hy met liefde nimmermeer
Na Godt sijn ziel en kan doen trachten,
Ghelijck de voghels diemen siet
Belast met hunne sware lijuen,
Dats’ opwaerts kunnen vlieghen niet,
Maer moeten op der aerden blijuen.

Ainsi que la graisse inutile
Arreste ces oyseaux en-bas,
Et le vol estant impoßible,
Les faict aller au petit pas,
Außi serions nous tous de mesme,
Aimans trop la chair, & nous fault
n’Auoir le soing que de noz ames,
Si nous voulons voler en hault. translationBack to top ↑

Translations

Ze wil niet beladen worden.
Soul rejects being weighed down
De ziel wordt aangedreven door de liefde zoals het lichaam door zijn gewicht, ofwel naar beneden door zwaarte, ofwel omhoog door lichtheid.
The soul is carried along by love, just as the body is by its weight: either downwards because it is heavy, or upwards because it is light.
En zoals vogels die zwaar zijn omdat ze te veel vlees hebben, onmogelijk naar de hemel kunnen vliegen, zo kan iemand die door te veel liefde voor het vlees zijn vlees voedt en koestert niet naar de hemel opstijgen.
And just as it is impossible for winged creatures to fly to heaven when they are weighed down too much by their own meat, so he who feeds his own meat and pampers it too much with carnal love cannot ascend to that place.
De liefde voor aardse goederen is het vlees voor geestelijke vleugels.
Love of earthly things is meat/glue to spiritual wings.
De ziel die aan aardse liefde is gehecht, kan alsof ze vlees aan haar vleugels heeft, niet vliegen; maar als ze is gereinigd van dat onzuivere verlangen naar de wereld, spreidt ze haar vleugels uit en vliegt. En waarheen anders stijgt zij op in haar vlucht dan naar God, die in zijn liefde opsteeg ten hemel?
When soul is bound by earthly love it cannot fly, as if it has glue on its wings. But when she has been cleansed of the most sordid passions of the world she takes full wing so to speak. And to where does she ascend if not to God, who Himself ascended by loving?
De Liefde is een vogel die omhoog vliegt en de aardse zaken vormen een band die haar tegenhoudt.
Zoals nutteloos vet de vogels beneden houdt en ze kleine pasjes laat maken omdat het vliegen onmogelijk is, zo zullen ook wij zijn als we het vlees te veel liefhebben en als wij omhoog willen vliegen moeten wij slechts voor onze ziel zorgen.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: