Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

In spiritu seminat [22]


v161522pict

Back to top ↑
IN SPIRITV SEMINAT.translationtranslation
Rom.8.
Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum.translationtranslation[Bible, Romans 8:28]

2.Cor.9.
Qui seminat in benedictionibus, de benedictioni-
bus & metet; hilarem enim datorem diligit Deus.translationtranslation[Bible, 2 Corinthians 9:6]

Chrysost.in Iuuent.& Maximũ.
Sicut plantæ rigatæ magis crescunt: ita & fides no-
stra amore perfusa magis floret.translationtranslation

Gregor.in homil.
Cùm desideria bona concipimus, semen in terram
mittimus: cùm verò opera recta incipimus, herba su-
mus: cùm autem ad profectum boni operis cresci-
mus, ad spicam peruenimus: cùm in eiusdem boni o-
peris perfectione solidamur, iam plenum frumentum
in spica proferimus.translationtranslation[Gregorius, Homiliae, bk/l2/l3/plv/plpb-plpe/plcb-plce. 2/3/5/76/960-961/D-A]

Siembra en la tierra del alma
Charidad pura y sencilla,
Que es prouechosa semilla. translation

Al wat hy doet die Godt bemint,
Het comt altijdt ten goeden eynde,
In al sijn doen hy hulpe vint,
En dicwils als hy’t minste meynde:
De liefde Godts by dagh en nacht
En laet hem nimmermeer verdrieten,
De wercken goet te gheuen cracht
En met sijn gratie te beghieten.

Ainsi qu’en arrosant la plante
Elle s’accroist de iour en iour:
De mesme nostre foy s’augmente
Estant arrosée d’Amour.
c’Est celà que nous debuons faire
A toute heure en toute saison,
Afin que semans en la terre
Nous ayons des cieux la moisson. translationBack to top ↑

Translations

Ze zaait in de geest.
Love sows in the spirit
Alle dingen werken mee ten goede voor hen, die God liefhebbben.
For those who love God everything cooperates towards the good.
Wie mildelijk zaait, zal ook mildelijk oogsten; want God heeft de blijmoedige gever lief.
Who sows in benedictions shall also reap from benedictions. For God loves who gives cheerfully.
Zoals planten beter groeien als ze worden besproeid, zo bloeit ook ons geloof meer als het is doordrenkt van liefde.
Just as plants grow more when they have been watered, so also our faith blossoms more when it is suffused with love.
Wanneer we goede voornemens opvatten, zaaien we zaad op de aarde; wanneer we juiste werken beginnen te doen, zijn we planten; wanneer we groeien in het doen van goede werken, vormen we aren; wanneer we ons in de voltooiing van diezelfde goede werken sterken, brengen we het volle koren in die aren voort.
When we think of something good we desire to do, we cast the seed onto the earth. But when we start doing right deeds, we are shoots. When we however grow to the stage of fulfilling a good work, we arrive at the budding stage. When we gain solidity by bringing the same work to perfection, we bring to full fruition what is in the bud/ear.
Zaai in de grond van de ziel de zuivere en eenvoudige liefde, die een zaad is dat veel vrucht voortbrengt.
Zoals een plant dagelijks groeit als hij water krijgt, zo neemt ons geloof toe als het besproeid wordt door de Liefde. Dat moeten wij op elk uur van de dag, in elk seizoen doen om, in de aarde zaaiend, in de hemel te kunnen oogsten.

Back to top ↑

Sources and parallels