Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

A malo tuetur [21]


v161521pict

Back to top ↑
A MALO TVETVR.translationtranslation
Psal.96.
Qui diligitis Dominum, odite malum: custodit
Dominus animas sanctorum suorum, de manu pecca-
torum liberabit eos.translationtranslation[Bible, Psalms 97:10]

Psal.90.
Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione
Dei cæli commorabitur.translationtranslation[Bible, Psalms 91:1]

[No source given]
Scapulis suis obumbrabit tibi, & sub pennis eius
sperabis: scuto circũdabit te veritas eius, non timebis à
timore nocturno. Cadent à latere tuo mille, & decem
millia à dextris tuis, ad te autem non appropinquabit.translationtranslation[Bible, Psalms 91:4]
[Bible, Psalms 91:7]

D.Athan.in vita S.Anton.
Pertimescit diabolus piorum vigilias, orationes, ie-
iunia, misericordiam, humilitatem, & præcipue ar-
dentem amorem in Christum.translationtranslation

Amor es Angel de guarda,
Que os saca con presto buelo
De los peligros del suelo. translation

Van Liefde Godts niet wijcken wilt,
En laet alle ydelheden varen,
Soo sal Godt weder met sijn schilt
V als sijn heylighen bewaren,
Hy sal v trecken wt de hant
Van die v ziele wilt bederuen,
Sijn liefde blijft v tot een pant,
Dat ghy sijn glorie sult be-eruen.

Aimant Dieu, tu n’as rien à craindre,
Les orages fuiront de toy
Le voleur ne pourra t’attaindre
Et tout fera place à ta foy.
Que te peut il venir encontre,
Que tu n’aie tót suruiancu?
Et n’auras onc facheuz rencontre
Dieu te couurant de son escu. translation



Back to top ↑

Translations

Ze beschermt tegen het kwaad.
Love protects us from evil
Gij die de Here liefhebt, haat het kwade; de Heer, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, zal hen uit der goddelozen hand redden.
You, who love the Lord, must hate evil: God keeps watch over the souls of His saints, He will free them from the hands of the sinners.
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de bescherming van Gods hemel.
Who lives in the support of the Most High, shall dwell in the protection of God's heaven.
Met zijn vlerken beschermt Hij u en onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; Zijn waarheid is u schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht. [...] Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken.
He will give you shadow with his shoulders, and under His wing you will entertain hope. His truth will surround you with a shield. You will not have to fear from nightly fear. Even though one thousand will fall on your (left) side and ten thousand on your right, yet the danger will not reach you.
De duivel siddert voor de nachtwaken, gebeden, vasten, medelijden en de nederigheid van de gelovigen, maar vooral voor hun vurige liefde voor Christus.
The Devil will fear the vigils of the pious, their preaching, their fasting, compassion, humility, and especially their burning love for Christ.
De Liefde is een Beschermengel die je in snelle vlucht weghaalt uit de gevaren op aarde.
Als u God liefhebt, hebt u niets te vrezen; de stormen zullen van u wegvluchten, de dief zal u niet kunnen bereiken en alles zal voor u naar wens lopen. Wat kan u tegemoet komen dat u niet dadelijk hebt overwonnen? En u zal niets droevigs overkomen als God u beschermt met Zijn schild.

Back to top ↑

References, across this site, to this page: