Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Naturam vincit [20]


v161520pict

Back to top ↑
NATVRAM VINCIT.translationtranslation
Chrysost.
Amor id potest quod Natura negat.translationtranslation

Rom.5
Quia tribulatio pro qua glorior, patientiam ope-
ratur, patientia probationem; probatio verò spem, spes
verò non confundit: quia Amor Dei diffusus est in cor-
dibus nostris per Spiritum sanctum.translationtranslation[Bible, Romans 5:3]

August. de gratia & liber.arbit.
A littera occidente confugiat homo ad Spiritum
viuificantem, & facultatem, quam non inuenit in na-
tura, quærat ex gratia; cuius præcipium donum est
charitas.translationtranslation[Prosperius, Contra Collatorem, ch/sect/plv/plp/plc. 11/1/51/242/C]

Prosper.
Nihil habet homo in proprijs viribus, nisi periculi
facilitatem, sed potens fit ad omnia per charitatem.translationtranslation[[Prosper of Aquitaine,] De vocatione omnium gentium, bk/ch/plv/plp/plc. 1/6/51/652/C]

Es fortissimo el Amor,
Pues ronde con su destreça
La misma naturaleça. translation

Het gheen natuere niet vermach,
De liefde salt te weghe brenghen,
Natuere brenght veel aen den dach,
En kan den mensch yet goets verlenghen,
Maer bouen tijdt de liefde sweeft,
En brenght de ziel int eeuwigh leuen,
Als haer natuer en tijdt begheeft:
Dus wilt den palm aen Liefde gheuen.

Il est bien vray que la nature
Peult beaucoup en ce qu’elle a faict,
Mais l’amour en ceste figure
A plus de pouuoir & d’effect:
Ceste-là au mourir nous laisse,
Celuy-cy nous conduict aux cieux:
Donc à bon droict ie luy addreße
La palme de victorieux. translation



Back to top ↑

Translations

Ze overwint de natuur.
Love conquers nature
De Liefde vermag wat de natuur weigert.
Love has the power to do what nature denies.
Want de verdrukking waar ik in roem, werkt volharding uit, en de volharding beproefdheid, en de beproefdheid hoop; en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de Liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest.
Because the hardship in which I revel breeds endurance, endurance character, character moreover hope, and hope does not confound us, because the love of God has been poured into our hearts through the Holy Ghost.
Van de letter die doodt moet de mens zijn toevlucht nemen tot de Geest die levend maakt, en het vermogen dat hij niet in zijn natuur vindt, moet hij in de genade zoeken, waarvan het voornaamste geschenk de liefde is.
Let man take refuge from the letter bringing death with life-making Spirit and let him seek the faculty he does not find in nature in grace. The principal gift thereof is love.
De mens vermag niets uit eigen kracht behalve de neiging tot gevaar, maar door de liefde is hij tot alles in staat.
Man has nothing in his own powers, except the propensity to danger, but he gains power through love.
De Liefde is heel sterk, want ze kan met haar kracht de natuur zelf overwinnen.
Het is wel waar dat de natuur veel kan bewerkstelligen in datgene wat ze heeft gemaakt, maar in onze omstandigheden heeft de liefde meer macht en meer effect. De natuur laat ons sterven, de liefde leidt ons naar de hemel; dus met recht geef ik haar de zegepalm.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.