Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amor vinculum perfectionis [19]


v161519pict

Back to top ↑
Coloss. 3.
AMOR VINCVLVM PERFECTIONIS.translationtranslation[Bible, Colossians 3:14]
August.de civit.Dei.
Cupiditas diuidit, charitas colligit; liuor separat,
charitas iungit.translationtranslation[Augustinus, In Ioannis evangelium, tract/sect/plv/plp. 32/8/35/1646]

Idem.
Per amorem sociata est factori suo anima rationa-
lis: solumque est dilectionis vinculum quod ligat v-
trosque in idipsum, & tanto feliciùs quanto fortiùs.translationtranslation[[Augustinus], De substantia dilectionis, ch/plv/plp. 4/40/845]

Idem.
Non conditur nec custoditur optima Respublica,
nisi fundamento fidei, firmæque concordiæ, cùm bo-
num commune diligitur, quod summum ac verissi-
mum Deus est, atque in illo inuicem sincerissimè se di-
ligunt homines.translationtranslation[Zacharias, De concordia, l1/plv/plp/plc. praefatio/186/26/B]
[Augustinus, Epistolae, epist/ch/sect/plv/plp. 137/5/17/33/524]

Es la charidad vn laço
De soberano renombre,
Pues enlaça à Dios y hombre. translation

De liefd’ is eenen stercken bant,
En eenen strick niet om t’ontknoopen:
Gheen cracht van swaerden, vier, of brant
Doet ons die vlieden, oft ontloopen:
De doot seer crachtich, en verwoet,
Daer voor dat al wat leeft moet beuen,
Der liefden banden niet ontdoet,
Noch ons sijn trouwe doet begheuen.

Voicy que nostre ame s’assemble
A Dieu soubs vn mesme lien:
Les voila (di-ie) à deux ensemble
Enlaçez d’vn nœud Gordien.
Nœud, que rien ne pourra desfaire,
Et qui demeurant à tousiours,
Sera aux cieux & en terre
Le pourtraict sainct de noz Amours. translationBack to top ↑

Translations

De liefde is de band der volmaaktheid.
Love is the bond of perfection
De begeerte verdeelt, de liefde brengt bijeen; de jaloezie scheidt, de liefde verbindt.
Desire divides, love brings together; envy separates, love joins.
Door de liefde is de rationele ziel verbonden met zijn maker en het is alleen de band van de liefde die beiden samenbindt, en hoe sterker de band, hoe meer geluk.
Through love the rational soul is associated with its maker and it is the only bond that binds both parties just with this in view, a bond bearing the more fruit the stronger it is.
De beste staat wordt alleen gesticht en bewaakt op het fundament van het geloof en van hechte eendracht, wanneer men het gemeenschappelijk heil liefheeft, dat geheel en waarachtig God is, en in Hem hebben de mensen elkaar oprecht lief.
The best State is not founded nor maintained but on the basis of faith and unanimous resolve, when a common good is loved that in its highest and truest form is God; and in Him in its turn men's love for each other is the most sincere.
De liefde is een band die soeverein wordt genoemd, want hij verbindt God en mens.
Ziehier onze ziel die zich met één band aan God bindt: zie ze eens (zeg ik) samen verstrengeld in een Gordiaanse knoop. Een knoop, die door niets kan worden losgemaakt, en die door zijn eeuwigheid in de hemel en op aarde het heilig beeld van onze Liefde zal zijn.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: