Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Consensio voluntatum [15]


v161515pict

Back to top ↑
CONSENSIO VOLVNTATVM.translationtranslation
Hier. epist. ad Demetr.
In amicis non res quæritur, sed voluntas, quia & al-
terum ab amicis sæpe præbetur, alterum etiam caritas
tribuit: eadem velle & eadem nolle, firmus amor est.translationtranslation[Hieronymus, Epistolae, epist/sect/plv/plp. 68/1/22/651]
[Sallustius, Bellum Catilinae, l1/l2. 20/3]

Leo.
Si humanæ amicitiæ pares animos & similes ex-
petunt voluntates, nec vnquam diuersitas morum
ad firmam potest venire concordiam; quomodo di-
uinæ amicitiæ particeps erit, cui ea placent, quæ
Deo displicent; & ijs appetit delectari, quibus illum
nouit offendi?translationtranslation[Leo, Sermones, l1/l2/plv/plp/plc. 26/3/54/214/B]

Quando Amor junta en vn jugo
Al hombre humano y à Dios,
Que no tiraran los dos? translation

Alsulcke liefd’oprecht sal sijn
Daer twee ghelieuen t’samen trecken
Altoos ghelijckelijck eenen lijn,
En twist gheen onrust kan verwecken:
Als wy met liefde Godts ons werck
Aenrechten naer de deucht gheduldich,
Met hem wy trecken euen sterck,
En crijghen crachten menichvuldich.

S’il est vray que l’Amour se forme
d’Vne vnion de volonté;
Cil qui à l’autre n’est conforme
N’a le nom d’amant merité.
Donc pour à Dieu nous ioindre d’ame,
Nous debuons n’auoir aucun choix,
Aucun vouloir que le sien mesme,
Et marcher ainsi soubz ses loix. translationBack to top ↑

Translations

Eensgezindheid.
Unanimous wills
Bij vrienden zoek je niet naar het stoffelijke, maar naar de intentie, omdat het één door vrienden vaak wordt gegeven, het tweede door de liefde wordt geschonken: hetzelfde willen en hetzelfde niet willen, dat is hechte vriendschap.
In friends, possessions are not sought after, but good will, because not only one of these is supplied by friends, but the other is imparted by love. To want the same things and not to want the same things is steadfast love.
Als de vriendschap tussen mensen zoekt naar eensgezindheid en overeenstemming van intenties, en verschil in karakter nooit tot hechte eendracht kan leiden, hoe zal iemand dan de vriendschap met God verkrijgen als hem behaagt wat God mishaagt en hij zich met hen wil vermaken van wie hij weet dat God aanstoot aan hen neemt?
If human friendships require like minds and like wills, then also different ways of life cannot attain full concord. How could he partake of divine friendship who likes those things that are displeasing to God and who seeks those pleasures he knows God is offended by?
Wanneer de Liefde de mens onder één juk brengt met een ander mens en God, wat zouden die twee dan niet kunnen trekken?
Als het waar is dat de Liefde gevormd wordt door identieke intentie, dan heeft wie zich niet naar een ander schikt, de aanduiding 'vriend' niet verdiend. Dus om de ziel met God te verbinden moeten we geen enkele andere keus hebben, geen enkel ander verlangen dan naar Hem en zo in Zijn wetten wandelen.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: