Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amor thesaurus carissimus [9]


v161509pict

Back to top ↑
AMOR THESAVRVS CARISSIMVS.translation
Isal. 33.
Diuitiæ salutis sapientia & scientia: timor Domini
ipse est thesaurus eius.translation[Bible, Isaiah 33:6]

Cant. 8.
Si dederit homo omnem substantiam domus suæ
pro dilectione, quasi nihil despiciet eam.translation[Bible, Song of Solomon 8:7]

Basil. Mag. in Hexaëm.
Thesaurus indeficiens est Amor Dei, quem qui
habet diues est, quo quicunque caret pauper est.translation[Langius, Polyanthea nova, p/col. 73/A]

August. de verb. Dom. sermon. 12.
Ad diuitias iusti intende; respicis arcam inanem,
sed conscientiam Deo plenam; non habet extrinsecus
facultatem, sed intus charitatem; ex ipsa charitate
quanta erogat? & non finitur.translation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/l3/plv/plp. 36/2/13/36/71]

El oro de charidad
Es la suprema riqueça,
Que lo demas es pobreça. translation

De liefde Godts is eenen schat
Oneyndelijck, niet om waerderen,
De ghene die dien vint en vat
En kan gheen grooter goet begheren:
Gheen s’weerelts rijckdom, goet, en lust
En machmen teghen dien niet achten,
Hy leeft in armoed’, en onrust,
Die na Godts liefde niet wilt trachten.

Voici le tresor (Ame chiche)
Que chacun doibt chez soy garder:
Car celuy seul est vrayement riche
Qui peut ainsi le posseder.
l’Or est richesse d’apparence,
l’Amour l’est à la verité:
Et en luy seul est l’abondance,
Et sans luy tout est pauureté. translationBack to top ↑

Translations

De liefde is een kostbare schat.
Een rijkdom van heil zijn wijsheid en kennis; de vreze des Heren is zijn schat.
Al bood iemand heel het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou het als nietswaardig afwijzen.
De liefde Gods is een onuitputtelijke schat; wie haar bezit, is rijk en ieder die haar niet heeft, arm.
Kijk naar de rijkdom van de rechtvaardige; je ziet een lege geldkist, maar een geweten dat rijk is aan God; hij heeft geen uiterlijk vermogen maar liefde van binnen; Hoeveel liefde geeft hij uit, maar er komt geen einde aan.
Het goud van de liefde is de grootste schat, want de rest is armoede.
Gierige ziel, ziehier de schat die ieder in zijn huis moet bewaken; want alleen hij is waarlijk rijk die het zo kan bezitten. Het goud is maar een ogenschijnlijke schat, de Liefde is het werkelijk, en slechts in haar is overvloed, en zonder haar is alles armoede.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: