Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Sero probatur amor, qui morte probatur [124]


v1608124pict

Back to top ↑
SERO PROBATVR AMOR, QVI MORTE PROBATVR.translationtranslation
[No source given]
Fidus ad extremum vitæ tibi, vita remansi,
Nunc mea cum vita flamma sepulta iacet.
Iam satis, & plusquam satis est, satis vsqué probatum est,
Nam mea mors veri testis Amoris erit.
translationtranslation

Triall made to late.
Too late the proof is made to make true meaning seen,
When by noght els but death it onlie must bee known,
Tis too extreme a proof where such effect is shown,
Enough but not toomuch, alas enough had been.

Tarda proua.
De la fede d’Amor tarda è la proua,
Che sol per via di morte si conosce,
l’Estrema proua apporta troppo angosce,
Piu che troppo è l’aßai, che nulla gioua.

Te langh gheproeft.
Te spade comt de proef van s’minnaers liefd en trouwe/
Die niet dan door de doot wert voor oprecht bekent/
Van ’t uyterste beproef seer sorghlick is het end’.
Ghenoegh meer dan te veel, is vry van schand’ en rouwe.

Tardiue preuue.
De la foy de l’Amour trop tradiue est la preuue,
Laquelle seulement se cognoit par la mort,
Dangereuse est la preuue extreme en son effort.
Assez est plus que trop en tout ce que s’espreuue.Back to top ↑

Translations

laat wordt liefde beproefd die door de dood wordt beproefd.
Too late love is tried that is tried by death.
Mijn leven, ik bleef je tot het eind toe trouw, nu ligt mijn liefdesvuur begraven samen met mijn leven. Er is genoeg, meer dan genoeg, altijd maar genoeg beproefd, want mijn dood zal het bewijs zijn van mijn ware liefde.
My life, I remained faithful to you till the very end, now my flame is buried together with my life. Now enough, more than enough, always enough is tried, for my death will bear witness of my true love.

Back to top ↑

Sources and parallels