Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Perfectus amor non est nisi ad unum [2]


v1608002pict

Back to top ↑
Arist.
PERFECTVS AMOR NON EST NISI AD VNVM.translationtranslation
[No source given]
Vnum amat, en effert vnum, vnum ecce coronat,
Et reliquos numeros, en, pede calcat Amor.
In plures quoties riuos deducitur amnis,
Fit minor, atque vndâ deficiente perit.
translationtranslation

Ouid.
Elige cui dicas, tu mihi sola places. translationtranslation

Only one.
No number els but one in Cupids right is claymed,
All numbers els besydes he sets his foot vpon,
Because a louer ought to loue but only one.
A streame disperst in partes the force thereof is maymed.

Vn solo.
l’Vnità vuol Cupido, e perche pecca
l’Amor diuiso, il numero nel suolo
Calca col piè, del’ vno gode solo.
Sparso in più vene vn rio presto si secca.

Een alleen.
’t Ghetal van een behoort Cupido toe met reden/
Ghetallen veelderley vertreedt hy met den voedt:
Een minnaer maer een lief alleen beminnen moet.
Een vloedt verliest sijn cracht/ die wijt hem gaet verspreyden.

Vne seule.
Le nombre d’vne conuient à Cupidon, qui foule
Tous autres soubs son pied, car il ne permet pas
Que plus que d’vne Dame vn amant face cas.
Le ruisseau departi, bien tost au secq s’escoule.Back to top ↑

Translations

Aristoteles
Liefde is alleen volmaakt als die op één persoon is gericht. [Aristoteles?]
Aristoteles
Love is only perfect if directed to one. [Aristoteles?]
Zie, Amor houdt van één, hij draagt één en kijk, hij kroont één, en zie, hij vertrapt met zijn voet op de andere getallen. Als een rivier in meer beken vertakt, wordt hij kleiner en verdwijnt bij gebrek aan water.
Amor loves one, and, look, he carries on, and, behold, he crowns one, and, look, he treads with his foot on the other numbers. If a river is brought into several brooks, he becomes smaller and from lack of water he perishes.
Ovidius, Ars amatoria 1, 42
Kies degene tegen wie je zegt: 'Alleen jij bevalt me.'
Ovidius, Ars amatoria 1, 42
Choose to whom you will say: 'You alone please me.' [tr. J.H. Mozley, Loeb, p. 15]

Back to top ↑

Sources and parallels