Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Consensio voluntatum [60]


su1724060pict

Back to top ↑
XV.
Eenstemmigheit van wil.

GElyk verschil de harten deelt,
Zoo mengt en streelt
Eenstemmigheit door eendracht twee gemoeden,
Die zy volop kan voeden
Met kracht, die 't zwaerste licht,
Door wil en plicht;
En 't ga hier zoo het ga, de rampen kan vergoeden.

Gewenschte ziel, die zulk een lot
Uit gunst van Godt
Gebeuren magh, dat gy met uw' Beminden,
Gelyk twee eensgezinden,
Eenzelven wagen trekt.
Hy stuurt en wekt
U op. Gy zult het loon van uwen arbeit vinden.

Zelfs geeft, in 't zwymen van uw kracht,
Deze eendracht macht,
En sterkt u in het hopen op 't gelooven.
Niets moet uw' yver dooven.
Onfeilbaerheit geeft raet,
Terwyl de daet,
Door wys beleit, uw' geest voorthelpt met hulp van boven.Consensio voluntatum.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: