Jan van Hoogstraten, Zegepraal der goddelyke liefde (1709)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Dus is 't gewonnen [29]


ho1709029pict

Back to top ↑
XXIX.
Dus is 't gewonnen.


Cupidinis Victoria.

Iesus et L'ame d'un effort
Donnent a Cupidon la mort.

Overwinning der Begeerlykheit.

Die overwind zal alles beerven.

XXIX. GEZANG.
Wyze: Silvia de Herderinne, &c.
ZOekt ge ô ziel te triomfeeren
Over de Begeerlykheit?
Wilt het vlees den rug toe keeren,
Dat u duizend lagen leyd.
Dan is de oorzaak haast te weeren,
Die u van Gods liefde scheyd.

Dezen stryd eens kloek begonnen,
Dan zie 'k Venus dartel wigt,
Hoe 't op u komt aangeronnen:
Haast geveld door uwen schigt.
Daar mede is de pryz gewonnen,
Daar alle aardse magt voor zwigt.

Gaat gy met het vlees te rade,
Neemt gy van den geest de wyk;
Logge ziel gy klopt te spade,
Aan de poort van Jesus Ryk.

Zoek in de eewige genade,
't Hemels Goud voor 't aardse slyk.

Dreygt de slang u te verslinden.
Brult de helhond om u heen?
Soberheit zal 't wapen vinden,
Dat hun zal de kop vertreen.
Wie den Satan tragt te binden
Vaste, in waken, en gebeen.

Red ons uit zyn net vol strikken
Jesus! Liefdeschutter, ach!
Hy bezoekt alle oogenblikken;
Waar hy ons verstrikken mag.
Laat ons voor zyn magt niet schrikken.
Die benauwt ons dag op dag.

Is hier toe geen hulpe nader,
Als in ware ootmoedigheit
Zig begeven tot den Vader,
Die het ligt van 't duister scheyd.
Wyk dan helse zielverrader.
't Lam heeft u aan band geleyd.

Spand gy met Jesus aan, ô ziel in uwen nood,
'k Zie de begeerlykheit, en wellust haast gedood.

TOEPASSING.
MEt u vereent in zuivre min,
O Liefde Gods! wie zal my keeren
Van 't heylig Hemels Hofgezin,
Daar alle deugden triomfeeren?
Begeerlykheit, wiens snoode lust,
Het goede in my plag om te vroeten;
Waar door myn yver wierd geblust,
Legt nu verslagen voor myn voeten.
O Liefde! dat uw hulpe my,
Tot verdere triomf gedy

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: