Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Perfer & obdura. [7]


he1616007pict

Back to top ↑
7. Perfer & obdura.


7. Perfer & obdura.
Twee van het loose volck van Venus soete knapen,
Met vleugels toegerust, slaen 'tkooren van het kaf.
Het kooren blijft geheel, dat sy daer naer op rapen,
Het stroo dat blijft alleen, dat scheyden sy daer af.
Soo gaet het in de min. ghy moet geduyrich lijden,
Tot datter wert beproeft, wie rechte liefde draecht.
Dan draecht zy in het graen, en werpt het kaf ter sijden,
Die u heeft lief ghehadt, en die u heeft behaecht.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.