Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amoris semen mirabile. [8]


he1616008pict

Back to top ↑
8. Amoris semen mirabile.


8. Amoris semen mirabile.
Siet Venus saeyer aen. hy gaet zijn saet uytspreyden
De weerelt om en om, gelijck een landtman doet.
Het saet komt weder voort, en sonder lang te beyden
Geeft vrucht op zijnen tijdt, die d'aerde weder voet.
De vruchten die het brengt, die sijn begaeft met reden,
Met wijsheyt en verstant, en wonderlick van aert.
Die vruchten houden op de landen en de steden.
VVijst my doch eenen boer die sulcke vruchten gaert.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: