Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Die sielen neemt en gheeft [26]


h161126pict

Back to top ↑
Die sielen neemt en gheeft.
De windt blaest op, en uijt, de kaerssen, daer zy streeft:
Mijn Vrouw heeft oock een cracht, die Sielen neemt en gheeft.

Animat et exanimat. translationtranslation
Accenditque facem, extinguitque facem nothus idem.
En Dea, quæ vitam datque adimitque mihi. translationtranslation

L’amie donne mort ov vie. translation
Le vent tue un flambeau; ne le r’allume il pas?
Ainsi de vous me vient la vie ou le trespas. translationBack to top ↑

Translations

Zij bezielt en ontzielt.
Gives life and takes it.
Een zelfde wind kan fakkels aanwakk’ren en fakkels doven.
Zo doet de Godinne die mij ’t leven geeft en ook ontneemt.

The wind lights the torch and the same extinguishes it.
Behold! The goddess, who gives life and takes it from me.

De geliefde geeft dood of leven.
De wind dooft een flambouw; doet hij ze ook niet opflakkeren?
Zo komt mij van uwentwege het leven of de dood.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: