author Raasveld, Paul P.
main title Pictura, poesis, musica
sub title Een onderzoek naar de rol van de muziek in embleemliteratuur
short title Raasveld, Pictura, poesis, musica
publisher Harvard University Press
place Utrecht
date 1995


References to this book in the EPU editions, grouped by book: