Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Vivet ad extremum [58]


v161558pict

Back to top ↑
VIVET AD EXTREMVM.translationtranslation
I.Cor.13.
Charitas nunquam excidit.translationtranslation[Bible, 1 Corinthians 13:8]

Matth.10.
Qui perseuerauerit vsque in finem, hic saluus erit.translationtranslation[Bible, Matthew 10:22]

Prouer.17
Omni tempore diligit qui verè amans est.translationtranslation[Bible, Proverbs 17:17]

Bernar. i. epist.
Tene quod habes, videlicet amorem, hostiæque cau-
dam iunge capiti, ac tunicam iam Dei gratia polymi-
tam, cura facere talarem: quoniam cœpisse nihil pro-
derit, si (quod absit) non perseuerare contigerit.translationtranslation[Bernard, Epistolae, epist/sect/plv/plp/plc. 78/13/182/199/C]

Amor es de larga vida,
Y mas si el sujeto es tal,
Que causa vida immortal. translation

Alsmen een lont onsteken gaet,
Sy sal tot aen het eynde branden,
Het vier haer nimmermeer verlaet,
Soo langh daer yet van is voorhanden:
De liefd’ een eyghenschap oock heeft,
Als s’menschen ziel hy heeft onsteken,
Sijn vier altijdt ghestadich leeft,
Sijn cracht sal nimmermeer ontbreken.

Voyez ceste mesche allumée
Laquelle brusle icy pour tout,
Et tant qu’elle soit consummée,
Ne s’estaindra iusques au bout:
c’Est ainsi qu’il fault que nostre ame
s’Embraise de l’amour diuin,
Et conserue à iamais sa flamme,
Iusques à l’heure de sa fin. translationBack to top ↑

Translations

Ze zal tot het einde toe leven.
Love will live to the very last
De liefde vergaat nimmermeer.
Love never ends.
Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.
Who perseveres to the end, he will be saved.
Wie werkelijk liefheeft voelt altijd genegenheid.
Who truly loves, does so at all times.
Houd vast aan wat u hebt, namelijk de liefde, en bind de staart van een offerdier aan de kop en maak voor God een bonte, lange mantel, want het baat u niets te beginnen als u (wat God verhoede) niet volhardt
Hold on to what you have, love is what I mean, tie the victim's tail to the head, and mind that for the sake of God you make the many-threaded tunic reach down to the ankles, because it will be no good to start something if - Heaven forbid! - it does not befall you to persevere.
De liefde heeft een lang leven, vooral als dat wat ze liefheeft het eeuwige leven brengt.
Zie deze brandende lont die hier voor allen brandt; zolang hij verteerd wordt, zal hij niet doven tot hij de oorsprong bereikt. Zo moet ook onze ziel de liefde van God omhelzen en Zijn vuur voor altijd bewaren tot aan haar einde.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: