Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

[Orpheus niet altijt sijn herp’ houdt hoogh ghestelt]


Back to top ↑
Orpheus niet altijt sijn herp’ houdt hoogh ghestelt/
En speelt der Reusen strijdt/ hoe bergh op bergh sy draghen
In alder Goden spijt/ en hoe met donder-slaghen
Den blixem van Jupijn hun hooghmoedt neder velt.

Hertoont sijn herp’ somtijts/ speelt lieflick/ en vertelt
Hoe Venus selfs gheuaen in haer Cupidoos laghen
Adonis troetelt/ kust/ vervolght door bosch en haghen/
En hoe met bitter soet de Liefde soetlick quelt:

Soo doet ghy oock van Veen; na d’arbeyt swaer en leerlick/
Om wel te beelden uyt Horaty spreucken heerlick/
Cupido ghy vertoont in wesen/ doen/ en maght

Een springher wel bedacht om wijt en verr’ te springhen/
Veel schreden treedt te ruggh’:’t ghestaeck van sware dinghen/
Met yet dat boerdigh is/ vernieut de lust en cracht.

Cornelis Boel.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.