Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Invia Amanti nulla est via [93]


su1724093pict

Back to top ↑
XLVIII.
Geen wegh is ongebaent voor de Liefde.

SPreekt van ongebaende wegen,
Weereltlingen, steedts verlegen
Wat gy laten zult of doen,
Of om schade te voorhôen,
Of om winsten na te jagen,
En uzelfs met duizent plagen,
In het lichaem en gemoet,
Op de hoop van vluchtigh goet,
Af te mennen onder 't loopen;
Godt is voor geen gout te koopen.
Ik van andren Geest bezielt,
Geest, die mynen geest vernielt
En my alles door helpt streven
Om een zielvernoegendt leven,
Vinde in eenen oceaen
Geene wegen zonder baen.
't Hart is 't roer. De liefdewinden
Van myn' Jezus, myn' Beminden
Mogen alle stormen op.
'k Hael geen zeilen in den top;
'k Roeie alleen met zynen boge
Daer ik alles mêe vermoge
Op den ongebaenden plas.
Zyne Liefde is myn kompas.Invia Amanti nulla est via.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: