Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Verus Amor nullum novit habere modum [89]


su1724089pict

Back to top ↑
XLIV.
Oprechte Liefde kent geene maet.

OPrechte min, waer by geen deucht kan halen
Groeit dagelyksch, en kent in 't eindt geen palen.
Myn Bruidegom, de lust van myn gemoet,
Myn Bruidegom, wiens oogh my kon verrukken,
Breekt zelf de maet aen stukken,
Ik trap ze met den voet.
Wat maetstok kan het matelooze meten?
Waer 't meetbaer is verlaten en vergeten
Behoeft men maet voor hartstocht nogh verstant:
Men spiegelt zich in Godts oneindigh wezen,
Men mint niet als voor dezen,
Maer met onleschbren brant.
Geen weerelt kan Godts Bruit Godts handt ontrooven;
Geen water 't vuur van hare liefde dooven;
Geen lust haer hart ontsteken, dan de vlam,
Die, van Godt zelf gesticht, oneindigh blake,
En haer een offer make
Voor 't eeuwigh Offerlam.Verus Amor nullum novit habere modum.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: