Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amoris merces amplissima [52]


su1724052pict

Back to top ↑
VII.
Het Loon der Liefde is heerlyk.

HOe heerlyk is het Liefdeloon!
Terwyl Godts welgeliefde Zoon
My troost, en bystaet in 't gebedt,
En op my let
Als op zyn dierverkore Bruit
Waervoor Hy al zyn schat ontsluit,
Daelt van het hooge hemeldak
Een pallemtak
Gedragen door de rechte hant
Van Godts bodinne. O myn verstant,
Myn oogh, myn hart, wat heil ontmoet
My met die groet!
Ik voel myn banden als geslaekt.
Myn vrede wordt met Godt gemaekt.
O heil! o my gezaligt mensch!
't Gaet naer myn' wensch
O Jezus sta my by, bestier al myne gangen,
En boet eerst hier, en dan hierna, myn têer verlangen.Amoris merces amplissima.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: