Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Deus ante omnia amandus [46]


su1724046pict

Back to top ↑
I.
Godt boven alles te beminnen.

AL stygt geen sterfelyk gezicht
Naer 't ontoegangkbaer eeuwigh Licht,
De liefde kan dat Licht genaken,
Ja zelfs in deze vlammen blaken,
En ongezengt bestaen.
Geene ooren dronken ooit den galm
Des derden hemels. dat gepsalm
Kan Godtgewydde liefde hooren:
Zy mengt haer stem met d'englekoren
Ver boven zon en maen.
Wie voelt geen vuur in zyn gemoet,
Om Godt, het allerhoogste Goet
Alleen zyn liefde toe te dragen;
Alleen zyn lust en welbehagen
Te stellen in 't genot
Van Hem, wiens min alleen vernoegt,
Van Hem, die 't al ten beste voegt?
Fontein des lichts, doordring myn zinnen
Om niets, dan U alleen, te minnen
In allen staet en lot!Deus ante omnia amandus.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: