Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Averte oculos meos ne videant vanitatem [20]


su1724020pict

Back to top ↑
XX.
Ps. CXIX. 37.
Wend myn oogen af, dat zy geen ydelheit zien.

OCh, dek en wend myne oogen af,
Van ydelheit,
Die licht verleidt.
Nu ben ik blint; och, bleef ik zonder oogen!
Dan wiert ik nooit door valsch gezicht bedrogen
'k Ging blindling voort.
Alleen uw woort
En Geest verstrekten my een staf.

O aengename duisternis!
Godt is het licht
Van myn gezicht.
Een beter zon spreit achter deze schermen
Haer stralen uit, en komt myn ziel verwarmen.
Zy ryst in top.
De dagh klaert op.
Weg, al wat weerelt is.

Myn Liefste leidt op 't rechte spoor
Die Hy bemint.
Veel liever blint
Hem opgevolgt, dan eige zinlykheden,
Waer aen ik myn gezicht plagh te besteden.
Das 's nu gedaen.
Ik blyf niet staen.
Gebied, myn Liefste, ik hoor.Psal. 148.
Averte oculos meos ne videant vanitatem.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: