Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Cœlari vult suafurta Venus. [19]


he1616019pict

Back to top ↑
19. Cœlari vult sua furta Venus.


19. Cœlari vult sua furta Venus.
De Godt die in d'een handt zijn pijlen pleecht te dragen,
In d'ander eenen booch, staet sonder yet daer in.
Vraecht ghy wat dat hy doet? hy heeft die neer geslagen,
En deckt het schandich deel, doch noodich in de min.
Ghy die geluckich sijt, die Venus heeft verkoren,
En u bemindens hert gegeven in de handt,
Sijt wijs en siet wel toe. wilt ghy niet gaen verloren,
Bedeckt u eygen vreucht, soo deckt ghy haere schandt.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: