Jacob Cats, Sinne- en minnebeelden (1627)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Tot den leser


Back to top ↑
TOT DEN LESER.
Wilt ghy op eenen dagh doorsien ons gantsche leven,
Wilt ghy, met een gesicht, des werelts loop verstaen,
Wilt ghy, een langhe tijt, in't korte sien beschreven,
Wilt ghy, met eenen stap, het aertrijck omme-gaen,
Wilt ghy met kleyn beslagh, veel dingen ondersoecken,
Wilt ghy, der menschen aert, haest kennen in't gemeen:
Wat hoeft ghy les of school, of veelderhande boecken?
Leest maer dit eenigh werck, hier isset al by een.

I. F.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.