Jacob Cats, Proteus (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Mite pyrum vel sponte fluit. [10]


beeld010

Back to top ↑
[blanco]
Volwassen appel en rijpe Peer, sijcht licht ter neer.
Soo ghy voltrecken wilt u min, met corte swieren,
Set nimmermeer u sin op half-volwassen dieren:
Te licht, eylaes! te licht naer men'ghen crommen spronck,
Wert yemant daer gheseyt: Mijn dochter is te jonck .
Een rijper dient u best, daer vrijtmen veel gheruster;
Bysonder soo u Lief nu crijght een vlugghe suster,
Groen fruyt is steech en tay, ten wil niet van den tack;
Grijpt na de rijpe Peer, die plucktmen met ghemack.
[blanco]
Rijp ooft, haest gherooft.
Soo yemant van een boom wil groene vruchten plucken,
Die moetse met ghewelt als vande tacken rucken,
Soo tay is ionck ghewas. Maer siet! de rijpe peer
Sijcht van een cleyne wint, nau aengheroert, ter neer.
Dus gaetet in zijn werck, wanneer wy menschen sterven,
Een Ionghelinck die stelt sich teghens het bederven,
Voert oorlooch mette coorts, en worstelt mette doot:
Maer laes! den ouden mensch valt vande minste stoot.
[blanco]
PHILIP. 1. 23.
Ick begheere te verscheyden vanden lichame, ende met Christo te zijn; want dat is verre het beste.
Wanneer den Hovenier slaet aen de Peer sijn handen,
En voelt, dats' aen den Boom hangt als gehecht met banden,
Maeckt stracx een vast besluyt uyt dees soo stegen jeucht,
Dat hare smaeck is wrang, en tot gheen spijs en deucht.
Die, als de doot sijn Ooft, het menschen vleesch, comt plucken,
Niet volghen wil; maer laet sick als met cracht af-rucken,
Roept, door sijn bangheyt, uyt de wrangheyt van sijn hart.
Een wel-bereyde Ziel verhuyst als sonder smart.Back to top ↑

References, across this site, to this page: