author Wijk, L.E. van
main title 'Några anteckningar om holländskt i Stiernhielms Hercules.'
short title Van Wijk, Några
in Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning, Date: 1939; Volume: 19; pp: 92-104


References to this book in the EPU editions, grouped by book: