author Vandenbroeck, P.
main title Aspecten van de kindericonografie in de oude Nederlanden (voornamelijk 16e-17e eeuw)
short title Vandenbroeck, Aspecten
in Vos, Kind in onze kunst, Date: 1983-1984


References to this book in the EPU editions, grouped by book: