author Saavedra Fajardo, Diego de
main title Idea de un príncipe político christiano
sub title Representada en cien empresas
short title Saavedra Fajardo, Principe [1655]
place Antwerpen
publisher Verdussen
date 1655
description Corresponding to 575 (item) .
contents
 • Hinc labor et virtvs 1 (embl)
 • Ad omnia 2 (embl)
 • Robvr et decvs 3 (embl)
 • Non solvm armis 4 (embl)
 • Ornantvr politioribvs litteræ 6 (embl)
 • Avget et minvit 7 (embl)
 • Præ ocvlis ira 8 (embl)
 • Fama nocet 10 (embl)
 • Ex pvlsv noscitvr 11 (embl)
 • Excæcat candor 12 (embl)
 • Censvræ patet 13 (embl)
 • Detrahit et decorat 14 (embl)
 • Dvm lvceam peream 15 (embl)
 • Pvrpvra jvxta Pvrpvram 16 (embl)
 • Allenis spolis 17 (embl)
 • Bonvm fallax 20 (embl)
 • Regit et corrigit 21 (embl)
 • Præsidia maiestatis 22 (embl)
 • Premivm virtvtis 23 (embl)
 • Immobilis ad immobile nvmen 24 (embl)
 • Hic tvtior 25 (embl)
 • Specie Religionis 27 (embl)
 • Non semper tripodem 29 (embl)
 • Fvlcitvr experientijs 30 (embl)
 • Existimatione nixa 31 (embl)
 • Ne te qvæsiveris extra 32 (embl)
 • Siempre el mismo 33 (embl)
 • Ferendvm et sperandvm 34 (embl)
 • Interclvsa respirat 35 (embl)
 • Con halago i con rigor 38 (embl)
 • Qvæ tribvvnt tribvit 40 (embl)
 • Ne qvid nimis 41 (embl)
 • Omne tvlit pvnctvm 42 (embl)
 • Vt sciat regnare 43 (embl)
 • Nec á qvo nec as qvem 44 (embl)
 • Non maiestate secvrvs 45 (embl)
 • Fallimvr opinione 46 (embl)
 • Et ivvisse nocet 47 (embl)
 • Svb Lvce Lves 48 (embl)
 • Lvmnie Solis 49 (embl)
 • Iovi et fvlmini 50 (embl)
 • Fide et diffide 51 (embl)
 • Mas qve en la tierra nocivo 52 (embl)
 • Cvstodivnt non carpivnt 53 (embl)
 • A se pendet 54 (embl)
 • His prævide et provide 55 (embl)
 • Qvia secretis ab omnibvs 56 (embl)
 • Sin perdida de sv lvz 58 (embl)
 • Col senno e con la mano 59 (embl)
 • O svbir o baiar 60 (embl)
 • Maiora minoribvs consonant 61 (embl)
 • Nvlli patet 62 (embl)
 • Consvle vtriqve 63 (embl)
 • De vn eror mvchos 65 (embl)
 • Ex fascibvs fasces 66 (embl)
 • Podo no corta 67 (embl)
 • Ferro et avro 69 (embl)
 • Labor omnia vincit 71 (embl)
 • Vires alit 72 (embl)
 • Compressæ qviescvnt 73 (embl)
 • In fvlcrvm pacis 74 (embl)
 • Llegan de lvz i salen de fvego 76 (embl)
 • Præsentia nocet 77 (embl)
 • Formosa svperne 78 (embl)
 • Consilia consiliis frvstrantvr 79 (embl)
 • In arena et ante arenam 80 (embl)
 • Qvid valeant vires 81 (embl)
 • Decvs in armis 82 (embl)
 • Me combaten, y deffienden 83 (embl)
 • Consilia media fvgienda 85 (embl)
 • Rebvs ad est 86 (embl)
 • Avspice Deo 87 (embl)
 • Volentes trahimvr 88 (embl)
 • Disivntis viribvs 90 (embl)
 • No se svelda 91 (embl)
 • Protegent et destrvent 92 (embl)
 • Librata refvlget 94 (embl)
 • Nevtri adhærendvm 95 (embl)
 • Memor adversæ 96 (embl)
 • Fortior spoliis 97 (embl)
 • Svb clypeo 98 (embl)
 • Merces belli 99 (embl)
 • Qvi lecitime certaverit 100 (embl)
 • Fvtvrvm indicat 101 (embl)


References to this book in the EPU editions, grouped by book: