author Rombauts, Edward
main title Leven en werken van pater Adrianus Porters S.J.
sub title (1605-1674)
sub title Bijdrage tot de studie der didactisch-moraliseerdende Letterkunde in de XVIIe eeuw in Zuid-Nederland
short title Rombauts, Leven en werken Poirters
place Kon. Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde
place Gent
date 1930


References to this book in the EPU editions, grouped by book: