author Nagtglas, F.
main title Zeelandia illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz., betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
short title Nagtglas, Zeelandia illustrata
place Middelburg
date 1879-1880
extent: Twee dln


References to this book in the EPU editions, grouped by book: