author Mortier, B.M. du
main title De handschoen in de huwelijkssymboliek van de zeventiende eeuw
short title Mortier, Handschoen in de huwelijkssymboliek
in Bulletin van het Rijksmuseum, Date: 1984; Volume: 32 ; pp: 189-201


References to this book in the EPU editions, grouped by book: