author Martin, W.
main title Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd
short title Martin, Leven van Gerrit Dou
date 1901
description Diss. Leiden


References to this book in the EPU editions, grouped by book: