author Klijn, E.M.C.F.
author Meijden, H.G. van de
main title Ratten, muizen en mensen. De bestrijding van ratten en muizen in het verleden
short title Klijn, Ratten, muizen en mensen
place Arnhem
date 1979


References to this book in the EPU editions, grouped by book: