author Brown, P.
main title Lichaam en maatschappij. Man, vrouw en seksuele onthouding in het vroege Christendom, 50 n.C.-450 n.C.
short title Brown, Lichaam en maatschappij
place Amsterdam
date 1990


References to this book in the EPU editions, grouped by book: