Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Sine Amore mors [100]


su1724100pict

Back to top ↑
LV.
Zonder Liefde is de Ziel doot.

ZY slaept van krachten als berooft,
En nam een kussen onder 't hooft
Van geest en ziel en brein berooft.
'k Zie geen beweging in haer vlerken.
Zy rust nogh niet van hare werken,
Die anders arrebeit beperken.
Zoo gaet het als de Liefde rust:
Het levensvuur schynt uitgebluscht,
De ziel in slaep te zyn gesust.
Ik laet somtyts myn lieven slapen,
Gelyk een herder zyne schapen,
Op dat zy nieuwe krachten rapen.
Nu maek ik mynen boog gereedt,
Eer zy my slapende vergeet,
En langer van zichzelf niet weet.
Zy zelf zal mynen pyl bedanken.
Die wonde wekt en heelt de kranken,
Gelyk het mes de wyngaert-ranken.
Als Liefde sluimert is ze in noodt;
Maer, als zy slaept, wel hallef doot.
Ik wekke haer met eenen schoot.Sine Amore mors.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: