Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Iucundum spirat odorem [82]


su1724082pict

Back to top ↑
XXXVII.
Zy verspreidt een aengenamen geur.

MYn Lief heeft voor ons beide
Den wierook, dien ik spreidde,
Verzamelt in een vat.
O aengename geuren!
Wat hart kan langer treuren?
O onwaerdeerbre schat!
Die geur streelt onder 't minnen,
Die geur zet myne zinnen
En geesten wakker aen.
Zy spreidt zich door myn leden
Met duizendt vriendlykheden.
De Geest moet boven staen.
Geest moet de Ziel verquikken.
O Zalige oogeblikken!
O vriendlyk heilgenot!
Neen, wil dit vat niet sluiten,
Nogh dezen waessem stuiten,
Myn Lief, myn Heer, myn Godt!
Ik zal hem wêer verspreiden,
En zielen tot u leiden.
't Is niet voor my alleen.
Gy deelt alom uw geuren
Om harten op te beuren
Door ongeveinst geween.
Verzamel zoo de zielen
Die nedrigh voor u knielen!Iucundum spirat odorem.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: