Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Animæ spes optima nutrix [75]


su1724075pict

Back to top ↑
XXX.
Hoop de beste Voedster der Ziele.

DE Ziel zocht overal haer voeder,
Gelyk een balling zonder hoeder:
Geene aerdscheit laeft haer heeten dorst;
Des valtze aemechtigh aen de borst
Der Hope op Godt, en zuigt zich dronken,
Terwyl de liefelyke lonken
Der zoogster haer in 't harte gaen,
Wiens hemelmelk haer kan verzâen.
Wat smaekt zy hier al lekkernyen!
Wat sterkt die melk haer in het stryen!
Hoe zal zy nu met verschen moedt
Staroogen op het eeuwigh goet?
Hoe trekt zy nu al haer gedachten
Van 't geen zy billyk moet verachten?
Hoe vestigt zy ze op 't eeuwigh heil?
Hoe zal zy eindlyk boven 't peil
Van al 't gedachte heen gedreven
Haer eige voedster overleven?Animæ spes optima nutrix.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: