Jan Suderman, De godlievende ziel (1724)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Anima mea liquefacta est [35]


su1724035pict

Back to top ↑
XXXV.
Hoogl. V. 6.
Myne ziel ging uit van wegen zyn spreken.

ZOo smelte ik weg wanneer Gy spreekt,
Myn Lief, myn Bruidegom.
Myn hart keert om en om
Nu Gy 't geheel verbreekt.
Uw vlam schiet diep en dieper in.
Ik vrees geen golfgewelt.
Ik ben in rust gestelt.
O kracht van uwe min!
Hoe smelt Gy al myn ingewant
Door uw doordringendt vuur!
Gy zyt en blyft myn stuur,
Uw stuur myn rechterhant.
Myn rechterhant, aen U verknocht,
Volgt willigh uw gelei,
Dat nimmer van my scheî.
Gy hebt my duur gekocht.Cantic. 5.
Anima mea liquefacta est, ut dilectus
locutus est
.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: