Jan Luyken, Jesus en de ziel (1714)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

De Ziele spreekt van de loutere vereeniging met God [29]


lu17140029pict


Back to top ↑

Sources and parallels