Jan van Hoogstraten, Zegepraal der goddelyke liefde (1709)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ik ben de opstanding, en het leven [38]


ho1709038pict

Back to top ↑
XXXVIII.
Ik ben de opstanding, en het leven.


Nemo potest venire ad me, nisi Pater
qui misit me traxerit eum.


Dieu est l'attrait, l'Amour la corde,
Par qui mon ame au ciel aborde.

De Liefde trekt opwaars.

Niemand en kan tot my komen, ten zy de Vader,
die my gezonden heeft, hem trekke.


XXXVIII. GEZANG.
Wyze: Het ruissen der Boomen, &c.
O zielen! die 't leven, na 't sterven hier zoekt! bis
En om 't Eewig heyl, bis
Nog vierd 's Lydens zeyl, bis
Als de weelde u verkloekt. bis
Stille vertrekken zyn zoo bequaam, bis
Hier voor uw aandagt als aangenaam. bis
Wie ver van 't gewoel Jesus beziet, bis
Vreugde nog weelde verleyen dien niet. bis

Het woelen te ontwyken, in 's werrelts krakkeel,
En eenzaam in God,
Te zoeken zyn lot,
Is der zaligen deel.
Liefde voor hem, wiens woord u hier wekt,
Is het zeel, daar de Vader mé trekt:

bis Omhels dan zyn kruis, hier opgerust;
bis Want in den zoon vind de Vader zyn lust.

In 't aards te versmaden, voor weelde noit veyl,
Berooft van 't geluk,
In armoede, en druk,
Vinden velen hun heyl.
Liefde ging op den kruisweg dus voor,
Zoekt gy haar heyl, zy wyst u het spoor.
Zy, zy is de koord, die ons hier wekt,
Daar (om den zoon) ons de Vader mé trekt.

TOEZANG.
Air: Dans l'Eté je veus faire la Guerre.
O Liefde! in u is 't Eewig leven,
Gy zyt der Zielen steun, en stut.
Wat buiten u hier word bedreven;
Hoe schoon het schyn, 't is Gode onnut.

O Liefde! zuster van de vrede,
O voedster, die zelf de Englen voed!
Sleep met uw zagten band ons mede,
En schiet uw straal in ons gemoed.


Wat baat het 's Hemels lof te zingen,
Zoo gy ons daar geen hulp in bied?
Staat ons na 't hoogste goed te dingen.
Ach! zonder u is alles niet.

Onnut is alles, zoo Gods Liefde ons niet en wekt,
Dat is de koord, die ons van d'aard ten Hemel trekt.

TOEPASSING.
WIe luystert na des Vaders stem
Door 't heylig woord den Zoon gegeven,
Die word geheel een geest met hem,
Want in den Heere is 't eewig leven.
De Heer bewaart hun alle, die
Hem eeren, en opregt beminnen,
Wie op het schoon der werrelt zie,
In hare liefde is niets te winnen.
Wel hem die van Gods geest gewekt
Volgt daar hem JESUS liefde trekt.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.