Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

In pœnam vivo. [10]


he1616010pict

Back to top ↑
10. In pœnam vivo.


10. In pœnam vivo.
Me Ionckvrou, 'tis genoech. den beul die door u oogen
Gekropen is in my, die weygert my de doot.
Te sterven waer my vreucht: dat wilt hy niet gedoogen.
Om dat ick levend' blijf, soo blijf ick in de noot.
V aensicht is de banck daer ick op lig gebonden,
Daer ick op word' gereckt. u soetheyt, u verstandt,
Heeft een mael in mijn hert een machtich vier gesonden,
Dat my altijdt ontsteeckt, en nimmermeer verbrandt.

Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.