Willem den Elger, Zinne-beelden der liefde (1703)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Liefde is vol droefheid [43]


el1703043pict

Back to top ↑
LIEFDE IS VOL DROEFHEID.


Gelyk een Os, op 't fraaist geciert, ter slagtbank gaat,
Weet ons de Liefde met haar' bloempjes mooi te maaken;
Zy weet haar' snoepery zoo lekker te doen smaaken
Dat wy niet zien wat ons van haar te wagten staat:
Ja als men meent zyn luk in top te zyn geschooten
Vervolgt ons dikmaals een die 't alles om zal stooten.

[blanco]

LIEFDE IS VOL DROEFHEYD.
In een van de voorgaande Zinnebeelden heb ik reets ge-
zegt, dat de Liefde haar zoet en bitter had, en dit Zinne-
beeld vertoont dat het bitter van de Liefde het zoet ver-
re te boven gaat: dit bevestigt Ovidius in het tweede boek
van zyne Minne-kunst.

Quod juvat, exiguum est; plus est quod lædit amantes.
Proponant animo multa ferenda suo.
Quot lepores in Atho, quot apes pascuntur in Hybla;
Cærula quot Baccas Palladis arbor habet;
Littore quot conchæ; tot sunt in amore dolores
Quæ patimur multo Spicula felle madedent.

Het is dus in 't duits gebragt.
Des Minnaers vreught is kleyn, maer groot zyn syn verdrieten,
Hy moet veel moeyten doen, eer hy komt aen 't genieten.
Goed leven en gemack stelt dat vry uyt u sin:
Die niet wat lyden kan en deught niet tot de min.
So menigh graeuw Conyn als hippelt op de duynen;
So menigh bloem als bloeyt des Somers in de tuynen;
So menigh schelp als leyt te Petten aen de Zee,
So menigh swaer verdriet is in het vryen mee.
De pylen van de min die in ons boesem steecken,
Die zyn met bitter gal besprenkelt en bestreecken.

Op dezelve wyze zingt Longepierre in zyn 2. Idylle.
Que l'Amour est cruel! combien ses plus doux charmes
Sont ils mêlez d'ennuis, sont ils remplis d'allarmes;
De combien d'amertume empoisonnant les coeurs
Nous fait il acheter ses trompeuses douceurs?

Le Boulanger zegt in zyn Reflexions sur l' Amour art. 75. dat een
,,Minnaar niet leeft als door enkele zugten en dat zyn geluk

,,enkel in zyne droefheid bestaat by Tasso zegt Tirsis Aminta
,,att. 1. Sc. 2. dat gelyk het Lam zig met gras, en de Wolf zig
,,met het Lam voed, alzoo de wreede Liefde zig met traanen
,,voed, en'er nooit van verzadigt word.

Pasce l' Agna l'herbette, il Lupo l' Agno;
Ma il crudo Amor di lagrime si pasce,
Ne se ne mostra mai satollo.

Virgilius had al by na het zelve gezegt in zyn tiende Harders-
Zang.

Nec lacrimis crudelis Amor, nec gramina rivis,
Nec cytiso Saturantur Apes, nec fronde Capellæ.

En in de eerste Harders-Zang van Menage zingen Menalcas en
Lycidas.

Men.:Les loups vivent d'agneaux; les abeilles des fleurs;
Les herbes de rosee; & l'Amour de douleurs
Lyc. Le pescheur aime l'eau: le soldat les alarmes:
Le berger les trou paux: amour aime les larmes.

Op dezelve wyze spreekt Cloris in de Past. insid. att. 1. Sc. 1. en
Menage haalt'er nog verscheiden aan in zyne aanteekeningen
op het bovenstaande van Tasso derhalven is met rede dat J. Se-
cundus
uitroept: lib. 1. Eleg. 5. dat hy onder een ongelukkige
,,ster geboren is die bemint.

O natum tristi sidere, quisquis amat!

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: