author Vondel, Joost van den
main title Den gulden winckel
short title Vondel, Gulden winckel
sub title Amsterdam 1613
editor Becker, J.
place Soest
date 1978
description facs. ed
contents
  • Hier light Diogenes, en kiezet in zijn vat, Het vrolijck Zonne-licht voor Alexanders schat XXXVI (embl)
  • Diogenes leert hier, dat zy tot geenen dagen, Niet alle Menschen zijn, die wel den name dragen XXXVIII (embl)


References to this book in the EPU editions, grouped by book: