author Vekeman, H.
main title De duisternis van Luyken en het licht van Böhme
short title Vekeman, Duisternis van Luyken
in Tersteeg, J.J.Th.M., Ic ga daer ic hebbe te doene, 1984/223-232