author Tersteeg, J.J.Th.M.
main title Ic ga daer ic hebbe te doene
sub title Opstellen aangeboden aan prof. dr. F. Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen
short title Ic ga daer ic hebbe te doene
editor Tersteeg, J.J.Th.M.
editor Verkuyl, P.E.L.
place Groningen
date 1984