author Veen, Jan van der
main title Raadtselen, uyt gebeelt met zin-rijke uyt leggingen
short title Van Veen, Raadtselen
place Deventer
publisher
date 1653


References to this book in the EPU editions, grouped by book: