author Vaeck, Marc van
main title De Openhertighe herten en J.J. Starters Steeck-boecxken, ofte 'tvermaak der jeugdelijker herten: een opmerkelijke variante van de hartsemblematiek
short title Van Vaeck, Openhertige herten
in Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, Date: 1993; pp: 122-152


References to this book in the EPU editions, grouped by book: