author Vaeck, Marc van
main title Konst baert roem; het uitgeversbedrijf van de Van de Vennes te Middelburg (1618-1625).'
short title Van Vaeck, Konst baert roem
in Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Date: 1992; Volume: 1; pp: 85-90


References to this book in the EPU editions, grouped by book: